قالب اولیه

مهدیه · 31 ژانویه 2023

8 درس ……. از درس ……. تا درس …..

🔴لطفا ویدیوها رو برای خودتون ذخیره کنید که مجبور نباشید هر بار برای دیدنشون وارد سایت بشید .

 • درس ……………..
 • موضوع تدریس :

تکلیف درس ………….. : 

 • درس ……………
 • موضوع تدریس :

تکلیف درس …………… : 

 • درس ……………..
 • موضوع تدریس :

تکلیف درس ……………. : 

 • درس ………….
 • موضوع تدریس :

تکلیف درس : 

 • درس …………
 • موضوع تدریس :

تکلیف درس …………. : 

 • درس …………..
 • موضوع تدریس :

تکلیف درس ……….. : 

 • درس …………..
 • موضوع تدریس :

تکلیف درس ………… :

 • درس ……………
 • موضوع تدریس :

تکلیف درس …………….. :

خب عزیزان به پایان 8 درس ………… رسیدید

تبریک میگم بهتون بابت تلاش و پشتکارتون 😊❤️

اطلاعات دوره

question