درباره من

استاد چینی : سپهر اسپید
سن: 23
تحصیلات: دانشجوی سال 4 پزشکی + مدرک C1 زبان چینی + IELTES 7.5
رشته: پزشکی +زبان چینی عمومی و پزشکی
زبان ها : انگلیسی +چینی 

گرامر 85%
اسپیکینگ 70%
مکالمه 60%
تدریس 50%
دوره های من