درباره من

تسلط کامل بر زبان المانی
دارای قدرت بیان و لهجه عالی
سابقه تدریس حضوری و آنلاین
در آموزشگاه های معتبر

لهجه 85%
گرامر 70%
اسپیکینگ 60%
یادگیری 50%
دوره های من