ویدیو صحبت کردن زبان آموزان

نمونه ای از ویدیوهای شاگردان کلاس های مجازی و حضوری استاد جلالی

ادامه

نظرات زبان آموزان

بخشی از نظرات زبان آموزان دوره های مجازی و حضوری استاد جلالی برای دیدم ادامه نظرات لطفا بر روی لینک

ادامه

معرفی مدارک استاد جلالی نسب

این یک ویدیو از مهمترین مدارکی است که استاد جلالی در کره گرفته اند. مدرک دانشگاه یانسی (Yonsei) و دانشگاه

ادامه